INSPIRE
   

Národní Geoinformační Infrastruktura


Tato webová stránka vznikla z potřeby zlepšení informovanosti o budování národní geoinformační infrastruktury. Klade si za cíl zveřejňovat nejdůležitější materiály, zvláště pak výsledky výzkumu z posledních let a podnítit veřejnou diskusi k vystavenym zprávám Novinky

 Zprávy

 Odkazy

 Tezaurus

 Spravageodat

 Euradin

01. 10. 2008 - VÚGTK
Připomínky VÚGTK k implementačním pravidlům směrnice INSPIRE - datové specifikace.


22. 04. 2008 - VÚGTK
Připomínky VÚGTK k implementačním pravidlům směrnice INSPIRE - služby


30. 11. 2007 - VÚGTK
Návrh katalogu geoprvků dle KN


31. 05. 2007 - VÚGTK
K diskuzi vystaven Úvod k tezauru prostorových dat


15. 05. 2007 - VÚGTK
Zveřejněn dokument analýzy ZABAGED v porovnání s příkladem zveřejněným v Návrhu implementačních pravidel pro metadata (Metadata Implementing Rules)


02. 05. 2007 - VÚGTK
Vystavena druhá doplněná verze katalogu geoprvků dle KN


02. 04. 2007 - VÚGTK
Využití webových XML služeb založený na principech INSPIRE a problémy s tím spojené


29. 03. 2007 - VÚGTK
Připomínky VÚGTK k implementačním pravidlům směrnice INSPIRE


   

    Počet návštěv:
    
Copyright © 2007 VÚGTK v.v.i.